Vergoedingen Diëtetiek

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (Let op, deze vallen echter wel onder het eigen risico). In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. 

 

Fit by Stella heeft bewust geen contracten met zorgverzekeringen. dit omdat zorgverzekeringen allerlei eisen stellen, waaronder het uitwisselen van cliëntgegevens. Fit by Stella vindt het belangrijk dat deze gegevens privé blijven.

 

Heb je een factuur van mij ontvangen en valt dit onder dieetadvies? Dan kan je deze zelf indienen bij de verzekering. De kosten van diëtetiek zijn vastgesteld en opgenomen in de Zorgwijzer. Hier baseren zorgverzekeringen de vergoeding op en zijn ook mijn tarieven deels op gebaseerd. Let op, dit is minimale vergoeding. Het kan dus ooit voorkomen dat je niet het volledige bedrag vergoedt krijgt. Controleer dit van tevoren goed bij de verzekering! 

 

Prijzen van Fit by Stella zijn gebaseerd op directe én indirecte tijd, dit laatste is tijd die ik nodig heb om mijn consulten voor te bereiden en eventuele voedingsadviezen uit te werken. Samen met jou zal ik altijd de beste oplossing kiezen. Ik ben er tenslotte om je te helpen!